Gürteks Group

“Gürteks bugün, ülkesinde yakaladığı başarıyı dünyada yakalama hedefine adım adım ilerleyen bir dünya oyuncusudur. Gerek finansal büyüklüğü ile dünya şirketleri arasında edindiği yer, gerekse çeşitli uluslararası kuruluşlarca tescillenen yüksek itibar ve bilinirliği, bunun somut göstergeleridir.”

Ömer ÖZKAYA – Yönetim Kurulu Başkanı

Gürteks Pazarlama

Gürteks Grubu bünyesinde bulunan pazarlama birimi, sürekli gelişen ve büyüyen grup sektörlerindeki pazarlama ağını ve stratejilerini geliştirmek gayesiyle kurulmuştur. Tekstil ve ev tekstili alanında ürettiğimiz tüm ürünleri dünya genelinde 48 ülkeye pazarlamasını yapan Gürteks Pazarlama, kuruluşundan bu yana geçen kısa süre içerisinde kapasitesi ve sürekli büyüyen başarı grafiğiyle pazarlamasını yaptığı ülkelerden haklı takdirleri toplamaya başlamıştır.

2008 Aralık ayına kadar grubumuzun bünyesinde olan tüm sektörler kendi bünyelerinde oluşturduğu pazarlama ağı ile bu alanda gerekli ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Fakat sürekli artan müşteri portföyü ve ürün çeşitliliği artık daha büyük ve ciddi bir yatırımla geniş kapsamlı bir pazarlama ağına gereksinim duyuldu. Bundan hareketle Gürteks Pazarlama şirketi bu eksikliği karşılamak için ticari hayatına başladı.

Geleneksel anlayıştan uzak etkili ve yerinde temaslarla yüzyüze iletişimle oluşturulan pazarlama stratejimiz; coğrafya, yer ve mekan tanımaksızın dünyanın 48 ülkesinde başarımızı pekiştirmiştir. Hepimizin bildiği üzere gerek çağdaş ve gerek teknolojik anlamda sürekli büyüyen yeni dünyamızda ancak etkili bir pazarlama yaklaşımıyla dünya pazarında bir yer edinebiliniyor. Mesafe ve imkansızlıklar anlamsızlaşırken pazarlama ağı ile üretilen ürünler değerinde ve hedef noktasına tam olarak ulaşabiliyor. Bu düşünceyle Gürteks Pazarlama grup bünyesindeki imal ettiği tüm ürünleri eksiksiz ve kusursuz olarak ihtiyaçlar doğrultusunda ağını genişletiyor.

İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız

Gürteks Pazarlama Web Sitesi İçin